KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE SWARZĘDZ

Witamy na platformie Konsultacje Społeczne w gminie Swarzędz.

Zobacz szczegóły

Szanowni Mieszkańcy Gminy Swarzędz

Wasz udział w konsultacjach społecznych to realny wpływ na to co dzieje się w naszej gminie.

Konsultacje społeczne to forma dialogu prowadzona pomiędzy podmiotami administracji rządowej i samorządowej a Mieszkańcami.

Konsultacje społeczne