Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz 2021

Zasady Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2021

Zasady zgłaszania projektów i głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Swarzędz określa Uchwała NR XX/256/2020 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2020 r.

Najważniejsze informacje:

Kwota Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 wynosi 1.500.000,00 zł.

Budżet Obywatelski został podzielony na trzy części. Projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł oraz projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Każdy mieszkaniec Gminy Swarzędz może złożyć maksymalnie jedną propozycję projektu wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego tj. projektu głównego, projektu lokalnego albo projektu dodatkowego.

Każda propozycja projektu musi być poparta przez 20 mieszkańców Gminy Swarzędz.

Propozycja projektu, powinna obejmować:

1) podstawowe informacje dotyczące projektu, w tym jego tytuł, lokalizację oraz szacunkowy

koszt realizacji;

2) cel projektu;

3) charakter projektu (ogólnogminny, lokalny czy dodatkowy);

4) uzasadnienie potrzeby realizacji projektu;

5) skrócony opis projektu (do 500 znaków);

6) zdjęcie/rysunek/wizualizację projektu.

Prawo do udziału w głosowaniu przysługuje wszystkim mieszkańcom Gminy Swarzędz.

Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania po jednym głosie na: jedną propozycję projektu głównego, jedną propozycję projektu lokalnego i jedną propozycję projektu dodatkowego.

Pełną treść uchwały znajdą Państwo w zakładce: do pobrania 

Zgłaszanie propozycji projektów oraz głosowanie nie wymaga rejestracji konta na stronie https://swarzedz.konsultacjejst.pl